تبلیغات
یزدان سالاری - در خاورمیانه دموکراسی وجود ندارد
تاریخ : یکشنبه 13 آذر 1390 | 08:01 ق.ظ | نویسنده : شهلا بهمن آبادی

مراد از دموکراسی شیوه ای از حکومت یا تکنولوژی سیاسی است که در آن اقتدار سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات به واسطه ی احزاب سیاسی از رای و رضایت اکثریت مردم به عنوان سرچشمه ی اصلی مشروعیت سیاسی نشئت می گیرد. در دموکراسی به معنای حداقلی آن حزب یا گروه حاکمه ی منتخب مردم بر اساس انتخابات آزاد، رقابتی و منظم قدرت دولتی را برای مدتی معین به دست می گیرد و در جهت اهداف اعلام شده ی خود اعمال می کند .

در دموکراسی حداقلی یا دموکراسی به عنوان روش و تکنولوژی سیاست و حکومت نیازمند تضمین آزادی های عمومی به ویژه آزادی بیان و اجتماع و تحزب و دسته بندی سیاسی و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ایدئولوژیک در عرصه ی عمومی است که از لوازم حداقل دموکراسی به شمار می روند.

نظام های غیر دموکراتیکی مانند برخی از حکومت های معاصر خاورمیانه و موارد متعدد دیگر با تشکیل پارلمان و یک نظام حزبی مدعی داشتن دموکراسی هستند. با این وجود با نگاهی حتی سطحی به این نظام ها می توان به این نتیجه رسید که عملا چیزی با عنوان دموکراسی در بسیاری از کشور های خاورمیانه وجود ندارد.

میتوان گفت نظریه ی دموکراسی با خطر جدیدی رو برو شده است. ادعای کذب و ظهور اشکال تحریف شده ی دموکراسی توسط نظامهایی که پاره ای از نهادهای دموکراتیک را تعبیه کرده اند ، برای مثال صدام حسین بر مبنای انتخابات برگزیده می شود و یکی از قواعد دموکراسی را عملا در بازی سیاسی رعایت کرده است اما در عمل اصول جوهری دموکراسی مانند مشارکت به منصه ی ظهور نمی رسد.

بنابر این دموکراسی در خاورمیانه غایب است و اکثر کشور های این منطقه یا به منابع نفتی اتکا دارند و یا دیکتاتوری های وابسته ی بین المللی هستند ، اما یک عامل منحصر به فرد در پایداری حیات سیاسی این حکومت ها موثر است و آن اینکه تمام این دیکتاتوری ها توانسته اند شکست ها و ناکامی های سیستم سیاسی خود را توجیه کنند. یکی از این توجیهات وجود کشور اسراییل است ، هرچه از میزان جذابیت های ایدئولوژی های ناسیونالیستی و پان عربی کاسته می شود تاکید این حکومت ها بر عوامل دیگر بیشتر می شود  • دانلود فیلم
  • خرید vpn