تبلیغات
یزدان سالاری - مقاله چاپ شده در فصلنامه مطالعات منطقه ای
تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : شهلا بهمن آبادی

مقاله چاپ شده در فصلنامه مطالعات منطقه ای ، بهار 1392، شماره 48

 

ظرفیت ها و ظرافت های حوزه های نفتی مشترك ایران و عراق: 

با نگاهی به نقشه آمریكا  

                                       

نویسنده: شهلا بهمن آبادی

چكیده

 اقتصاد دو كشور ایران و عراق تحت تاثیر یك متغیر مسلط یعنی درآمدهای نفتی قرار دارد . بنابراین،هر دو سعی دارند میادین نفتی خود را توسعه داده و جایگاه خود به عنوان صادركننده نفت خام را ارتقاء دهند. در این بین، علاوه بر حوزه های نفتی مستقل، حوزه های مشترك نفتی نیز از جایگاه مهمی برخوردارند، به طوری كه هر دو كشور برداشت از این میادین را در اولویت قرار داده اند . ایران برای ساما ندهی به بخش های مختلف اقتصادی و ترمیم حوز ههای قدیمی و كسب و حفظ جایگاه خود  به عنوان دومین صادركننده نفت و عراق برای دست یابی به هدف تولید 12 میلیون بشكه ای نفت تا 2017 ، به برداشت از میادین مشترك نیازمندند . برداشت غیرصیانتی طرفین از این میادین در بلندمدت سبب آسیب دیدگی و برهم ریختگی توازن میادین می شود. برای جلوگیری از این آسیب ها بهترین روش برداشت هماهنگ یا مدیریت واحد مخازن مشترك است . در این بین، همكاری نفتی ایران و عراق در میادین مشترك علاوه بر ایجاد و گسترش هم گرایی، می تواند عاملی برای كاهش تنش ها و دست یابی دو دولت به اهداف تعیین شده خود باشد.


واژگان كلیدی: مدیریت واحد مخازن، حوزه های نفتی مشترك، برداشت صیانتی، همكار ی های نفتی،هم گرایی منطق های
 




  • دانلود فیلم
  • خرید vpn