تبلیغات
یزدان سالاری - دکتر نسرین مصفا
تاریخ : چهارشنبه 6 بهمن 1389 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : شهلا بهمن آبادی

دكتر نسرین مصفا در سال 1333 متولد شد. وی لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی‌ و فوق لیسانس را در رشته روابط بین الملل اخذ نمود و سپس موفق به اخذ درجه دكتری در رشته علوم سیاسی گردید.

وی دارای گواهینامه عالی در: حقوق بین الملل: آكادمی حقوق بین الملل هلند, صلح و توسعه: دانشگاه اروپایی صلح اتریش, حقوق بشر دوستانه: دانشگاه اروپایی صلح اتریش, حقوق انسانی زن: یونسكو WUS اتریش و حقوق و روابط بین الملل مركز روابط دانشگاهی: یوگسلاوی سابق می باشد.

دكتر مصفا هم اكنون معاون مالی و اداری دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس مركز مطالعات عالی یبن المللی می باشد. وی علاوه بر عضویت در هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مدرس در دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و مركز آموزشهای دیپلماتیك وزارت امور خارجه می باشد.

دكتر مصفا همچنین عضو و معاون كمیسیون كاربردی حقوق و معارف اسلامی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران, عضو كمیته ملی رفع خشونت نسبت به زنان, مركز امور مشاركت زنان, عضو كمیته ملی تدوین گزارش ملی ایرانی برای كنوانسیون حقوق كودك, وزارت امور خارجه و عضو كمیته كودك آزاری, وزارت بهداشت‌ درمان و آموزش پزشكی می باشد.

آثار و تالیفات:

كتاب:

1- مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل, مشترك دانشگاه تهران 1366

2- تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد, دانشگاه تهران 1367

3- راهنمای سازمان ملل تمحد جلد اول: اسناد مدارك , جلد دوم: موسسات تخصصی و رابطه جمهوری اسلامی ایران با آن 1374 , جلد سوم: اركان فرعی‌, دیوان بین المللی دادگستری و رابطه جمهوری وزارت امور خارجه, تهران 1374

4- مشاركت سیاسی زنان, وزارت امور خارجه, تهران 1374

مقاله:

1- مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل, مجله حقوقی, جلد 8, 1376

2- تحوا مغهوم حفظ صلح , مجله سیاست خارجی, جلد 5 , شماره 2 , 1370

3- اهداف كنفرانس توسعه و محیط زیست سازمان ملل متحد (مشترك), مجله سیاست خارجی, جلد 6 , شماره 3-2 , 1371

4- نقش مشاركت سیاسی در تواناسازی زنان, مجله سیاست خارجی, جلد 8, شماره 3, 1374

5- كیفیت مشاركت سیاسی زنان در جهان سوم, مجموعه سمینار مشاركت اجتماعی زنان وزارت كشور‌, 1372

6- خشونت نسبت به زنان در بوسنی و هرزگوین , جنایت علیه بشریت, مجموعه سمینار بوسنی, 1374

7- مشاركت سیاسی زنان, مطالعه میدانی, مجله سیاست خارجی, 1374

8- جنبه های نظری عملكرد سازمان ملل متحد, ویژه نامه دهمین سالگرد مجله سیاست خاص شماره ویژه, 1376

9- سازمان كنفرانس اسلامی و همكاری با سازمان ملل متحد, مجله سیاست خارجی, ویژه نامه سازمان كنفرانس اسلامی, 1376

10- حقوق زنان, چالش میان ازرشها, مجموعه اسلام و حقوق بشر, سازمان فرهنگ و ارتباطات, 1379

11- سازمان كنفرانس اسلامی و زنان, مجموعه سمینار ارزیابی نقش ایران در كنفرانس اسلامی وزارت امور خارجه, 1378

12- احزاب و نگرش جنسیتی, مجموعه سمینار احزاب وزارت كشور, 1378

13- عملیات حفظ صلح یوگسلاوی, عبرت آیندگان, مجموعه سمینار دفتر مطالعات وزارت امور خارجه 1378

14- اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه رفع خشونت نسبت به زنان‌, مجموعه كارگاه رفع خشونت نسبت به زنان 1379, دانشكده حقوق و علوم سیاسی

15- زنان و علوم سیاسی, یكصد سال آموزشی دیپلماسی, دانشكده روابط بین الملل و دانشكده حقوق و علوم سیاسی, 1380

16- Settlment of disputes in new convention on the law of the sea. Presented in international law and international relations course, Dubrovink 1985 with certificate.

17- Caracteristic of political participation of women in developing countries in lights of recurtment function of political system, Iran as a case study, presented in first post graduate course on human rights of women, Wien, 1993 with certificate.

18- Role of p olitical paricipation in empowerment of women, presented in international conference of role of women in national development, Rawelpendi, June 1994, published in tole of women in national development, Edited by Fashat Syed, Rawelpendi, Friends Pub, 1994

19- Impact of Iran- Iraq war on international peace and development of Iran presented in peace and development course, EPU, Austria 1996.

20- Prisoners of war in Iran- Iraq war, presented in international humanitarian law course, EPU, Austria 1996

21- Empowerment of women in Iran, practice of political development presented in the Islamic Societies in the transforming world seminar, Tohoko university and printed in seminar proceeding 2000

طرح های پژوهشی:

1- راهنمای اسناد و مدارك سازمان ملل متحد و تاریخچه استفاده ایران از اسناد و مدارك سازمان ملل متحد, مركز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران, 77- 1376

2- كنوانسیون حقوق كودك و بهره وری از آن در حقئوق ایران, موسسه حقوق تطبیقی دانشكده حقوق و علوم سیاسی, 1377

3- مشاركت زنان در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری‌, مركز پژوهشهای مجلس, 77- 1376

طرح های آموزشی:

1- افزایش آگاهیهای علمی و مهارتهای عملی زنان برای شركت در مجامع بین المللی, مركز مطالعات عالی یبن المللی و مركز امور مشاركت زنان, 78- 1377

2- افزایش آگاهیهای علمی و مهارتهای عملی زنان برای شركت در مجامع بین المللی, 78-1377

3- افزایش توان مدیریتی سازمانهای غیردولتی جوانان, 1379 وزارت كشور

كارگاه های آموزشی و مشورتی:

1- كارگاه آموزشی حقوق كودك 1378 , دانشكده حقوق و علوم سیاسی و UNDP

2- كارگاه آموزشی رفع خشونت نسبت به زنان 1379, دانشكده حقوق و علوم سیاسی و UNDP

3- كارگاه آموزشی حقوق كودك 1379 (مشهد) , دانشكده حقوق و علوم سیاسی و UNDP

4- كارگاه حقوق افراد دارای معلولیت 1379, دانشكده حقوق و علوم سیاسی و UNDP

5- كارگاه حقوق افراد دارای معلولیت 1380 (ارومیه) , دانشكده حقوق و علوم سیاسی و UNDP

6- كارگاه مشورتی زن و فقر 1379 , مركز مطالعات عالی بین المللی و UNDP

7- كارگاه مشورتی گزارش هزاره دبیركل متحد 1379 , مركز مطالعات عالی بین المللی و UNIC

 گرایش تخصصی

كارشناسی ارشد: نقش ایران در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی – نقش ایران در سازمانهای

بین المللی- سازمانهای اجتماعی و فرهنگی بین المللی- سازمانهای بین المللی

دكترا: حقوق بشر  • دانلود فیلم
  • خرید vpn