تبلیغات
یزدان سالاری - دکتر الهه کولایی
تاریخ : شنبه 9 بهمن 1389 | 09:25 ق.ظ | نویسنده : شهلا بهمن آبادی

دكتر الهه كولایی عضو هیات علمی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. ایشان پست های اجرایی و علمی بسیاری داشته كه از جمله آنان می توان به: مشاور گروه تحولات شرق و مدیر كشورهای مشترك المنافع در مركز تحقیقات استراتژیك, مشاور اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه, نماینده دانشگاه تهران در كمیسیون بانوان استان تهران و مدیر كل آموزش دانشگاه تهران اشاره كرد. همچنین دكتر كولایی هم اكنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی, عضو هیات موسس انجمن دوستی ایران و روسیه, نماینده مجلس شورای اسلامی در كمیسیون حقوق بشر اسلامی, عضو شورای عالی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و عضو شورای سیاستگذاری امور زنان در معاونت فرهنگی – اجتماعی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری بوده است .

آثار و تالیفات:

كتاب:

1- اتحاد شوروی از تكوین تا فروپاشی, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه, 1372

2- سیاست و حكومت در آسیای مركزی, انتشارات سمت, 1376

3- سیاست و حكومت در فدراسیون روسیه, دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی, 1376

4- استالینیسم و احزاب كمونیست, مطالعه موردی حزب توده در ایران, مركز اسناد انقلاب اسلامی, 1374

5- زمینه اقتصادی تفكر نوین گورباچف , انتشارات دانشگاه تهران, 1378

6- شوروی و انقلاب اسلامی, مركز اسناد انقلاب اسلامی, 1379

7- كتاب سبز فدراسیون روسیه, دفتر مطالعات وزارت امور خارجه, 1378

8- اكو و همگرایی منطقه ای , مركز مطالعات خاورمیانه, 1379

9- نه شرقی- نه غربی, (ترجمه با همكاری ابراهیم متقی), مركز اسناد انقلاب اسلامی, 1379

ترجمه:

10- مجموعه قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی , میزان, 1376

مقاله:

1- استراتژی شوروی در جهان سوم, مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم, سفیر , 1369

2- بازتاب پروسترویكا و گلاس نوست در ارتش شوروی, مجله سیاست خارجی, شماره 4, 1371

3- نظریه پردازی, مفاهیم و فرضیات در علوم سیاسی, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 30, 1372

4- احیا و گسترش احساسات ملی گرایانه در روسیه, اطلاعات سیاسی- اقتصادی, شماره های 7 و 8 , 1373

5- كشورهای آسیای مركزی و سازمان همكاری های اقتصادی, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 39, 1373

6- الگوی رفتاری روسیه در گرجستان, تداوم یا تغییر, مجله راهبرد, شماره 4 , 1373

7- نقش نفت در تحولات سیاسی آذربایجان, فصلنامه خاورمیانه, شماره 4, 1374

8- حقوق اساسی و نهادهای سیایس در آسیای مركزی, مطالعات آسیای مركزیو قفقاز, شماره 10، 1374

9- روسیه‌, غرب و ایران, مجله مطالعات آسیای مركزیو قفقاز, شماره 12, 1374

10- فعال كردن شورای كشورهای ساحلی دریای خزر, گامی در مسیر تحكیم صلح و امنیت منطقه ای, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز , شماره 14, 1375

11- سیاست خارجی روسیه در دوران یلتسین, مركز مطالعات عالی بین المللی, دانشگاه تهران, 1379

12- نیروهای پاسدار صلح روسیه, بیم ها و امیدها, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 15, 1375

13- موانع همگرایی در اكو, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 16, 1375

14- تحول در سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 18, 1376

15- پیامدهای ژئوپلیتیكی بهره برداری از نفت دریای خزر, راهبر‌د, شماره 13, 1376

16- نقش و نفوذ روسیه در تاجیكستان, اطلاعات سیاسی – اقتصادی, شماره های 120 – 119 , 1376

17- بررسی زمینه های واگرایی و همگرایی در میان اعضای اكو, فصلنامه خاورمیانه, شماره های 2 و 3, 1376

18- بررسی و نقد كتاب "بازی بزرگ" پیتر هاپكرك, فصلنامه خاورمیانه, شماره 4, 1377

19- روند نوگرایی اسلامی در آسیای مركزی, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 39, 1377

20- تحلیل شوروی از انقلاب اسلامی ایران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 1377

21- بولشویكها, دانشنامه جهان اسلام

22- ایران, ارمنستان , روسیه, علل و عوامل توسعه روابط, همایش ایران و ارمنستان, وزارت امور خارجه, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 26, 1377

23- برداشتی كوتاه از نظریه چرخه های طولانی در سیاست های جهانی, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 41 , 1377

24- چالش همگرایی در CIS , مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز,شماره 24, 1377

25- تحول در نظریه های همگرایی, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 48, 1379

26- روسیه, ناتو و امنیت اروپا, سیاست خارجی, ویژه اروپا 1, 1378

27- روسیه و آسیای مركزی: امكانات و محدودیت ها در بهره برداری از منابع منطقه, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 29, 1379

28- جهانی شدن و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران (میزگرد), مطالعات خاورمیانه, شماره 23, 1379

29- روابط شوروی و اسراییل, مطالعات خاورمیانه, شماره 27, 1380

30- یهودیان روسیه, مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی , شماره 54 , 1380

ترجمه:

31- تفكر جدید درباره امنیت و روابط شرق و غرب , مجله سیاست خارجی, شماره 2, 1369

32- تفكر نوین شوروی و روابط شرق و غرب , مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی, شماره 25, 1369

33- سیاست در آسیای مركزی پس از فروپاشی امپراطوری , مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 2, 1371

34- اهمیت استراتژیكی آسیای مركزی , مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 1, 1372

35- صادرات اسلحه روسیه, مجله مطالعات آسیای مركزی وقفقاز, شماره 2, 1372

36- همكاری اقتصادی منطقه ای میان اعضای اكو و چین, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 4, 1373

37- اسطوره های روابط ایران و شوروی , راهبرد, شماره 7 , 1374

38- نقش ایران در برداشت های اتحاد شوروی, اطلاعات سیاسی – اقتصادی, شماره های 100 و 99 , 1374

39- قانون اساسی قزاقستان, مجله مطالعات آسیای مركزی و قفقاز, شماره 18, 1376

طرح پژوهشی:

1- زمینه اقتصادی تفكر نوین گورباچف, دانشگاه تهران, 1376 (طرح قابل تقدیر در دانشگاه تهران)

2- برآورد تهید از مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران, (دانشكده فرماندهی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی), 1373

3- بررسی تطبیقی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در آسیای مركزی و قفقاز, (مركز تحقیقات استراتژیك), 74-1373

4- نقش اكو در همگرایی منطقه ای , مركز مطالعات استراتژیك و پژوهشهای خاورمیانه, 74- 1373

5- تحول در سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه, (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه) , 76 – 1375

6- اتحاد شوروی و انقلاب اسلامی ایران, (مركز اسناد انقلاب اسلامی), 77- 1376

7- عوامل همگرایی و واگرایی در فدراسیون روسیه, (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی), 78- 1377

8- عوامل توسعه روابط اسرائیل و روسیه, دانشگاه تهران, 79- 1

گرایش تخصصی:

كارشناسی: سیاست و حكومت در روسیه

كارشناسی ارشد: آزاد- سمینار كشورهای جهان سوم  • دانلود فیلم
  • خرید vpn